Termeni si condiții de utilizare a site-ului arenafacturel.ro


1. Definiții
1.1. In cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, înțelesurile specificate mai jos:
SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând Arena Web Concept, care se afla la adresa www.arenafacturel.ro prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile si produsele oferite de către Arena Web Concept.
ARENA WEB CONCEPT: reprezintă societatea Arena Web Concept S.R.L., cu sediul in Str. Independentei, Nr. 9, bl. D3, sc. A, et.1, ap. 5, Or. Saveni, Jud. Botosani, înregistrata la Registrul Comerțului Botosani sub nr. J07/217/2010 si având Codul Unic de Înregistrare 27157539.
UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII SI CONDITIILE prezentului SITE, îndeplinind in acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Arena Web Concept.

2. Conținutul site-ului
2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Arena Web Concept, serviciile comercializate de acesta, cat si alte informații considerate de Arena Web Concept ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

3. Utilizarea site-ului
3.1. UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.

4. Limitarea răspunderii Arena Web Concept S.R.L
4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.
Arena Web Concept nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.
4.2. Preturile serviciilor de pe acest SITE sunt informative si pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile in perioada de timp menționata. In cazul in care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile in limita stocurilor disponibile.
4.3. Arena Web Concept își rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informație de pe SITE.
4.4. Orice problema cauzata de produsele si / serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabila in termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării in scris a problemelor, de către UTILIZATOR.
5.0. Arena Web Concept nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor.
5.1. Arena Web Concept nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

5.2. Utilizarea Browser ului Internet.
Arena Web Concept garantează utilizarea optima a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 8.

6. Accesarea SITE-ului arenafacturel.ro
Aceasta implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de compania Arena Web Concept. Scopurile prelucrării acestor date sunt: trimiterea de oferta conform solicitarii clientului, informarea despre promoțiile Arena Web Concept prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). Arena Web Concept S.R.L. este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. Arena Web Concept S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțiala, sau închiriere.
7. Colectarea datelor
Se face prin diverse modalități si instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului(Google Adwords, Facebook Pixel), prin salvarea in baze de date a diversele formulare de contact, cerere de oferta, referinta, disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chat online etc. Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor si a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurința in utilizarea site-ului si publicarea unor informații cat mai relevante pentru interesele utilizatorilor.

8. Acces restricționat si (dez)abonare
In cazul newsletter ului, fiecare ediție/alerta conține si modalitatea de dezabonare; odată accesata aceasta opțiune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. In funcție de tipul de înregistrare (abonare newsletter, cerere oferta, referinta), utilizatorului ii pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, companie, telefon, etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru ofertare conform datelor inscrise in formularul de cerere oferta si contact.

9. Cookies
Site-ul arenafacturel.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc.
Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțămantul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțămantul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu Politica noastra de Cookies .
10. Link-urile
Acest site conține link-uri către alte site-uri. Arena Web Concept S.R.L. nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul datelor colectate pe acest site.

12. Notificări si acțiuni privind informațiile despre utilizatori
La cererea scrisă a utilizatorilor, datată și semnată, expediată pe adresa Arena Web Concept, acesta se obligă:
a) să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
c) să transmită utilizatorului datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Arena Web Concept S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestora altui operator;
d) să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

13. Securitate
Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, a carui poziționare variaza in functie de tipul de browser utilizat (ex.:în partea de jos a ferestrei, daca utilizati browser-ul Microsoft Internet Explorer sau in partea de sus a ferestrei, daca utilizati browser-ul Google Chrome).
Fiind de acord cu prezentul document "Termeni si condiții de utilizare a site-ului arenafacturel.ro" , utilizatorii își asuma in totalitate eventualele riscuri.